Alubond fasada

Alubond fasade

Alubond fasade izrađuju se od aluminijumskih profila kao podkonsturkcija fasade i aluminijumskih kompozitnih panela, alubonda, debljine 3-5 mm kao obloga fasade. Funkcija alubond panela je da pružaju estetski izgled i zatvaraju vazdušni prostor. Vazduh je odličan izolator, te vazdušni prostor daje potreban nivo otpora prolasku topline. Ukoliko su zahtevi za termo izolacijom visoki može se postaviti dodatna izolacija ispod alubond panela u vidu kamene ili staklene mineralne vune.

Alubond paneli se oblikuju tako da se preklope bočne strane za 3 cm i time se stvaraju kasete sa vazdušnim prostorom, koje se pričvršćuju ugaonicima na aluminijumske nosače fasade. Nosiva aluminijumska podkonstrukcija se pričvršćuje na postojeći betonski zid i nosi sva opterećenja sa alubond panela na zid. Alubond paneli mogu biti tanki pošto njihova funkcija nije termoizolacija nego prenošenje spoljnih opterećenja. Visok kvalitet alubonda osigurava dug vek i atraktivan izgled objekta sa velikom mogućnošću oblikovanja.

Staklene fasade

Staklene fasade sastavljene su od samonosivih elemenata izrađenih od aluminijumskih profila i stakla. Postoje dva osnovna tipa ugradnje. Prvi tip predstavljaju takozvane aluminijumske strukturalne fasade pomoću kojih se dobija jednoobrazna staklena površina i gotovo isključivo su rezervisane za nebodere. Drugi tip su aluminijumske polustrukturalne fasade. Njima takođe dominira staklo, no više ili manje je vidljiva i aluminijumska noseća konstrukcija (u minimalnoj meri oko 2,5 cm + fuga) fasade, tj. vertikale i horizontale.

Prednosti su dobro zaptivanje, klasično otvaranje i jednostavno održavanje. Za staklo naša preporuka je niskoemisiono punjeno argonom koje osim estetike (spoljašnja refleksija, boja zgrade ... ) obezbeđuje i odličnu toplotno-zvučnu zaštitu kao i apsolutnu vodonepropustljivost. Kada je dihtovanje staklenih fasada u pitanju treba znati da nije cilj sprečiti vodu da prođe sa spoljašnje strane u konstrukciju, nego da se voda koja prođe sa spoljašnje strane odvede iz konstrukcije.

Aluminijum je kao materijal izrazito krut, ali fleksibilan i tanak. Zbog tih odlika, aluminijumske fasade otporne su na različite udare i atmosferske uticaje te osiguravaju brzu i jednostavnu montažu. Ove fasade su deo objekata velikih poslovnih i tržnih centara i uglavnom su sinonim za savremenu urbanu zonu.

Staklena fasada